شهروز

واقعا از شما سپاسگذارم من و همسرم از شب رویایی که واسمون ساختین ممنونیم و امیدوارم خدا به کارتون برکت و رونق بده که اینجور مایه گذاشتین و دل همه ما و خانواده های مارو شاد کردین ولی کاشکی یکم بیشتر بهمون تخفیف میدادین. D: