پویش درکنار هم باشیم

پویش درکنار هم باشیم

# پویش درکنار هم باشیم

پویش در کنار هم_باشیم پویش سراسری در کنار هم _باشیم برای جمع آوری کمکهای مردمی برای آسیب دیدگان از سیل از سوی سازمان بهزیستی کشور به راه خواهد افتاد. خیرین می توانند براین اساس با شماره ۶۲۶۳-۱۴۷۰-۱۰۰۰-۴۶۰۲و با شماره گیری کد *۷۸۸*۳۳۴۴# بخش نیکوکاری ، کمک های خود را به حساب خیریه حامیان زندگی پایا برای کمک به مدد جویان سیل زده واریز نماییند.

*۷۸۸*۳۳۴۴#

پویش درکنار هم باشیم

#درکنارهم_باشیم

 

پویش درکنار هم باشیم

پویش درکنار هم باشیم