پرداخت آنلاین فطریه

مبلغ زکات فطره یا کفاره یا کمک نقدی خود را به صورت (تومان)  در کادر مبلغ وارد نماید وپس از تکمیل فرم ,گزینه پرداخت را بزنید .

درصورت تمایل میتوانید مبلغ مورد نظر را به شماره کارت زیر مربوط به موسسه خیریه حامیان زندگی پایا واریز فرمایید.

خیریه حامیان زندگی پایا
طراحی سایت