همایش مسولیت اجتماعی شرکت ها

همایش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در هتل اسپیناس

حضور هیئت امنای موسسه خیریه حامیان زندگی پایا آقاى اسماعیلی،همچنین آقای باتقوا بهمراه مسئولین و کارکنان خیریه در مراسم بزرگداشت سی امین سال برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد در ایران به دعوت از سفارت جمهوری کره