همایش آنلاین حقوقی

همایش آنلاین حقوقی

همایش آنلاین حقوقی

آشنایی با نکات ضروری چک ،سفته و پیش فروش اپارتمانها

با حضور وکیل پایه یک دادگستری