موسسه خیریه حامیان زندگی پایا

نشست و هم اندیشی بهزیستی

به گزارش گروه روابط عمومی و بین الملل موسسه خیریه حامیان زندگی پایا؛ نشست و هم اندیشی پیرامون سیاست ها و راهبردهای کلان پیش روی بهزیستی با حضور دکتر وحید قبادی دانا ریاست محترم سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید.
قابل ذکر است سرکار خانم کمالی مدیر خیریه حامیان زندگی پایا به نمایندگی از موسسه در این جلسه شرکت نمودند و در سخنانی بر همکاری و تعامل بیشتر نهادهای برخوردار با مراکز خیریه هدفمند تاکید کردند.

موسسه خیریه حامیان زندگی پایا