#مهرپرمهر

#مهرپرمهر

من هم هزینه خرید یک دفتر را میپردازم

من هم یک حامی هستم

به رسم همه ساله و در استقبال از ماه مهر و بازگشایی مدارس ؛موسسه خیریه حامیان زندگی پایا  باهمت خیرین محترم اقدام به تهیه ,جمع آوری و توزیع بسته های لوازم التحریر با کمکهای مردمی خواهد نمود.

مثل همیشه در این اقدام خداپسندانه داوطلبان و حامیان همیشگی سهم بزرگی در نقش بستن لبخند و کمک به این دانش آموزان عزیز خواهند داشت.

فقط با خرید یک دفتر به کودکان کمک نمایید

#مهرپرمهر

۰۲۱-۲۲۳۰۳۲۳۵

۰۹۱۲۳۸۴۳۶۹۴

پرداخت آنلاین حداقل ۵۰۰۰ تومان جهت خرید یک دفتر برای کودکان نیازمند

خیریه حامیان زندگی پایا
طراحی سایت