استاد پژمان دور اندیش

مدیریت کسب و کار

سرفصلهای دوره کسب و کار الکترونیک
تیر و مرداد ۱۳۹۹
۵/۸۰۰/۰۰۰ ساعته ۴ جلسه ۴
مدرس ؛ استاد پژمان دور اندیش
 اصول راه اندازی کسب و کار
 اصول بازاریابی
 آشنایی با طراحی یک وب سایت تاثیرگذار
 آشنایی با راه اندازی فروشگاه اینترنتی
 طراحی متن و تولید محتوای متنی
 استراتژی های مقاله نویسی و خبر نویسی در وب
 ابزارهای تحلیل و مدیریت سایت
 آشنایی با اصول سئو و اهمیت آن
 آشنایی با شبکه های اجتماعی و نحوه بازاریابی در این شبکه ها
 بازاریابی ویدئویی و استراتژی های آن
 تدوین برنامه بازاریابی آنالین
 ارزیابی و عملکرد کمپین بازاریابی آنالین
 استراتژی های هک رشد