دوره کسب و کار الکترونیک

دوره کسب و کار الکترونیک

سرفصلهای دوره کسب و کار الکترونیک
تیر و مرداد ۱۳۹۹
۵/۸۰۰/۰۰۰ ساعته ۴ جلسه ۴
مدرس ؛ مرتضی سیداحمدپور
 اصول راه اندازی کسب و کار الکترونیک
 اصول بازاریابی آنالین
 آشنایی با طراحی یک وب سایت تاثیرگذار
 آشنایی با راه اندازی فروشگاه اینترنتی
 طراحی متن و تولید محتوای متنی
 استراتژی های مقاله نویسی و خبر نویسی در وب
 ابزارهای تحلیل و مدیریت سایت
 آشنایی با اصول سئو و اهمیت آن
 آشنایی با شبکه های اجتماعی و نحوه بازاریابی در این شبکه ها
 بازاریابی ویدئویی و استراتژی های آن
 تدوین برنامه بازاریابی آنالین
 ارزیابی و عملکرد کمپین بازاریابی آنالین
 استراتژی های هک رشد