حقوق قانونی وبسایت خیریه

حقوق قانونی وب‌سایت

۱ – مطالب وبسایت خیریه حامیان زندگی پایا صرفاً به منظور اطلاع رسانی اشخاص حقیقی و حقوقی است که مایل به آشنایی، همکاری، کمک رسانی، عضویت و یا کسب اطلاعات تخصصی در حوزه‌های مالی، حمایتی می‌باشند.

۲ – حقوق لوگو، تصاویر (اعم از عکس یا ویدئو) و طراحی‌های این وبسایت منحصراً متعلق به مؤسسه خیریه حامیان زندگی پایا بوده، اقتباس و کپی از آنها به هر دلیلی حتی با قصد کمک به مؤسسه، فقط با صدور مجوز کتبی از طریق روابط عمومی خیریه حامیان زندگی پایا (۲۲۳۰۳۲۳۵) مجاز است.

۳ – مؤسسه خیریه حامیان زندگی پایا با این باور که تمامی افراد قصد خیر و کمک به کودکان و نیازمندان را دارند از همه شما عزیزان تقاضا می‌کند در صورتیکه قصد استفاده از نام و لینک خیریه حامیان زندگی پایا و یا تبلیغ برای خیریه حامیان زندگی پایا در سایت خود را دارید، این کار را با اطلاع و کسب موافقت مؤسسه (۲۲۳۰۳۲۳۵) انجام دهید. هر گونه استفاده از نام، لوگو و لینک بدون کسب موافقت کتبی مؤسسه خیریه حامیان زندگی پایا غیر قانونی بوده و قابل پیگرد قانونی می‌باشد.

۴ -موسسه خیریه حامیان زندگی پایا به جز دفاتری که مشخصات آنها در وبسایت قید شده، شعبه یا دفتر نمایندگی دیگری در ایران یا خارج از ایران ندارد.

طراحی سایت