برگزاری دوره تکنیکال مقدماتی بورس

برگزاری دوره تکنیکال مقدماتی بورس
دوره تحلیل تکنیکال بورس مقدماتی با ۷۰ درصد تخفیف ویژه خیریه حامیان زندگی پایا
مدرس :استاد عینی مدرس رسمی بورس ایران