آموزش درمانگر فقر

 

آموزش درمانگر فقر

آموزش درمانگر فقر

 

جهت ثبت نام در دروه ها با آقای عابدینی  مدیر آموزش موسسه خیریه حامیان زندگی پایا تماس حاصل فرمایید.

تلفن:۰۹۱۲۷۹۳۶۲۷۵