تماس با دفتر موسسه خیریه

021-22450496

021-66490047

زمان کار
شنبه - چهارشنبه : 8 صبح تا 5 عصر

کمک هزینه ازدواج جوانان

پرداخت مبلغ ۳۰۰۰ تومان جهت کمک هزینه ازدواج جوانان نیازمند به موسسه خیریه حامیان زندگی پایا

(صدقات خود را هدفمند نمایید)