تماس با دفتر موسسه خیریه

021-22450496

021-66490047

زمان کار
شنبه - چهارشنبه : 8 صبح تا 5 عصر

کمک به کودکان نیازمند درمان

پرداخت مبلغ ۲۰۰۰ تومان جهت کمک به کودکان نیازمند به درمان به موسسه خیریه حامیان زندگی پایا

(صدقات خود را هدفمند نمایید)