تماس با دفتر موسسه خیریه

021-22450496

021-66490047

زمان کار
شنبه - چهارشنبه : 8 صبح تا 5 عصر

فرم ثبت شکایت عمومی

فرم ثبت شکایت از خیریه حامیان زندگی پایا و یا نحوه پرداخت یا برخورد پرسنل خیریه