تماس با دفتر موسسه خیریه

021-22450496

021-66490047

زمان کار
شنبه - چهارشنبه : 8 صبح تا 5 عصر

حمایت از کسب و کارهای خرد و تولیدی

حمایت از کسب و کارهای خرد و واحدهای تولیدی و پیشگیری از تعطیلی آنها

(صدقات خود را هدفمند نمایید)